Pakalpojumi

 1. Pilna cikla grāmatvedības pakalpojumu sniegšana 
 2. Sertificēta nodokļu konsultanta sniegtas nodokļu konsultācijas 
 3. Zvērināta revidenta pakalpojumi
 4. Zvērināta advokāta pakalpojumi

Grāmatojumu skaits mēnesī 1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-300 301-350 351-350 401-500 501-600 601-700 701-800 801-900 901-1000 1000
Cena EUR bez PVN 85.00 115.00 145.00 185.00 215.00 255.00 300.00 340.00 425.00 500.00 585.00 660.00 740.00 800.00 Cena pēc vienošanās

Pakalpojuma cenā ietilpst

 • Klienta grāmatvedības uzskaites kārtošana atbilstoši Latvijas tiesību normām;
 • Ik mēneša nodokļu deklarāciju sagatavošana un iesniegšana Latvijas nodokļu administrācijai;
 • Pamatlīdzekļu iegrāmatošana grāmatvedības reģistros;
 • Pamatlīdzekļu amortizācijas aprēķināšana 1 reizi mēnesī;
 • Saņemto rēķinu iegrāmatošana grāmatvedības reģistros;
 • Izrakstīto rēķinu iegrāmatošana grāmatvedības reģistros;
 • Avansu norēķinu apstrāde un grāmatošana;
 • Komandējumu atskaišu apstrāde un grāmatošana;
 • Bankas operāciju uzskaite grāmatvedības reģistros;
 • Dažādu grāmatvedības un lietvedības dokumentu sastādīšana ( Rīkojumi un akti, kas attiecas uz grāmatvedību);
 • Grāmatvedības politikas un konta plāna izstrāde un papildināšana;
 • Algu aprēķināšana līdz 50 darbiniekiem;
 • Klienta interešu pārstāvība attiecībās ar VID ( telefona zvani, vēstules, neattiecas uz VID pārbaudēm);
 • Operatīvo bilanču un peļņas vai zaudējumu aprēķina sastādīšana pēc klienta pieprasījuma;
 • Pārskatu un deklarāciju labošana VID, ja labojumi jāveic savlaicīgi neiesniegtu dokumentu dēļ pirmā reize vienam mēnesim;
 • Darba līgumu sagatavošana pēc standarta parauga;
 • Nodokļu konsultācijas, kas attiecas uz klienta saimniecisko darbību;
 • Vadības atskaites ( bankas kontu atlikumi, iedzīvotāju atskaite un algu atskaite, ieņēmumu un izdevumu pārskats);
 • Bankas maksājumu uzdevumu sagatavošana nodokļu maksājumiem.

Par papildus samaksu sniegti tiek sekojoši pakalpojumi

 • Statistikas pārskatu sagatavošana un iesniegšana – 2.00-15.00 (atkarībā no pieprasītās informācijas apjoma);
 • Pārskatu un deklarāciju labošana VID, ja labojumi jāveic savlaicīgi neiesniegtu dokumentu dēļ atkārtoti vienam mēnesim;
 • Gada pārskata sastādīšana – vienas vidējās mēneša maksas apmērā;
 • Grāmatvedības dokumentu sakārtošana par iepriekšējo periodu – cena pēc vienošanās;
 • Ceļa zīmes vai maršruta lapas aizpildīšana – cena pēc vienošanās;
 • Klienta interešu pārstāvība attiecībās ar VID ( VID tematiskās pārbaudes un audita veikšana pie mums birojā vai VID telpās);
 • Termiņa pagarinājuma pieprasījuma sagatavošana VIDam – 50 EUR;
 • Bankas maksājumu uzdevumu sagatavošana.
Compare
Wishlist 0
Open Wishlist Page Continue Shopping